Bảo mật thông tin

Siêu thị đồ dùng nhà bếp cao cấp Bếp Hoa Hồng đảm bảo rằng mọi dữ liệu chúng tôi ghi nhận trên hệ thống sẽ chỉ nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn mà không được sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác.

Chúng tôi chỉ ghi nhận các dữ liệu bao gồm:

  • Thông tin đăng ký tài khoản người dùng sử dụng để liên hệ tới Quý khách hàng.
  • Thông tin về các đơn hàng để giúp Quý khách hàng theo dõi lịch sử mua hàng của mình.


Chúng tôi tuyệt đối không lưu trữ thông tin về tài khoản ngân hàng hay thẻ ATM của Quý khách hàng. Trong mọi trường hợp, không có bất cứ cá nhân nào làm việc với vai trò là nhân viên của Bếp Hoa Hồng được phép hỏi Quý khách hàng các thông tin trên. Quý khách hàng cũng vui lòng không cung cấp cho chúng tôi các thông tin này.